ردکردن این

دانشنامه

امکانات باشگاه مشتریان

امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان

امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان فراصدر از مهمترین اقداماتی که قبل از راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان نیاز به انجام دادن است، پیدا کردن

crm فراصدر

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) سیستم ارتباط با مشتری (CRM) فراصدر شامل پیشرفته ترین پلتفرم مدیریت ارتباط با مشتریان یک مجموعه، گسترش فرهنگ مشتری مداری