قبل
بعدی
کیف پول الکترونیکی چیست؟

تعریف کیف پول:

کیف پول مجازی یکی از امکانات باشگاه مشتریان فراصدر میباشد که به کاربر این امکان را میدهد که به ازاری هر خرید بر اساس استراتژی تعیین شده درصدی از مبلغ خرید خود را در این کیف پول ذخیره کرده و در خریدهای بعدی از آن استفاده کند.

مزایای کیف پول

.امکان استفاده به صورت آنلاین یا حضوری

امکان شارژ کیف پول به صورت آنلاین از طریق کارتهای عضو شتاب توسط کاربران و استفاده در زمان مناسب.

امکان شارژ دستی کیف پول کاربران توسط مدیر مجموعه

امکان تنظیم زمان و مقدار استفاده از کیف پول برای کاربران توسط مدیر مجموعه

امکان استفاده از کد یک بار مصرف هنگام استفاده از کیف پول به منظور بالا بردن امنیت.

ویژگی های کیف پول الکترونیک

کیف پول مجازی یکی از امکانات باشگاه مشتریان فراصدر میباشد که به کاربر این امکان را میدهد که به ازاری هر خرید بر اساس استراتژی تعیین شده درصدی از مبلغ خرید خود را در این کیف پول ذخیره کرده و در خریدهای بعدی از آن استفاده کند.

کیف پول مجازی یکی از امکانات باشگاه مشتریان فراصدر میباشد که به کاربر این امکان را میدهد که به ازاری هر خرید بر اساس استراتژی تعیین شده درصدی از مبلغ خرید خود را در این کیف پول ذخیره کرده و در خریدهای بعدی از آن استفاده کند.

کیف پول مجازی یکی از امکانات باشگاه مشتریان فراصدر میباشد که به کاربر این امکان را میدهد که به ازاری هر خرید بر اساس استراتژی تعیین شده درصدی از مبلغ خرید خود را در این کیف پول ذخیره کرده و در خریدهای بعدی از آن استفاده کند.

کیف پول مجازی یکی از امکانات باشگاه مشتریان فراصدر میباشد که به کاربر این امکان را میدهد که به ازاری هر خرید بر اساس استراتژی تعیین شده درصدی از مبلغ خرید خود را در این کیف پول ذخیره کرده و در خریدهای بعدی از آن استفاده کند.

کیف پول مجازی یکی از امکانات باشگاه مشتریان فراصدر میباشد که به کاربر این امکان را میدهد که به ازاری هر خرید بر اساس استراتژی تعیین شده درصدی از مبلغ خرید خود را در این کیف پول ذخیره کرده و در خریدهای بعدی از آن استفاده کند.