ردکردن این
crm فراصدر

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) چیست؟

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) سیستم ارتباط با مشتری (CRM) فراصدر شامل پیشرفته ترین پلتفرم مدیریت ارتباط با مشتریان یک مجموعه، گسترش فرهنگ مشتری مداری